Wapen van Linne

Franciscus, broer van Johannes?

Waarschijnlijk is Franciscus, overleden in 1726, een broer van Joannes Mestrum, gestorven in 1682, de koster in Maasbracht (zie stamboom stam Jacobus). Op 20-7-1694 is bij het echtpaar Teunissen-Reuten te Maasbracht doopgetuige Johannes Mestrom, zoon van Franciscus Mestrom wonend in Linne in Villa Linensis D. Boshuysen, maar in plaats van hem treedt op Joannes Mestrom, koster te Maasbracht. Hieruit blijkt al de relatie tussen Johannes (koster) en Franciscus. Beide parochies van Maasbracht en Linne grensden aan elkaar. Zeker Maasbracht Beek dat in die tijd meer inwoners had dan het Dorp.

In 1693 werd er zelfs een officieel proces gevoerd over de kerkgang van de Maasbrachtenaren die in Linne ter kerke gingen, waarin ook een Franciscus Mestrom genoemd wordt.

Op 3-2-1698 verkoopt Frans Mestrum uit Maasbracht aan Laurens Lemmen te Maeseik 2 stukjes land onder Aldeneik (1/2 vrecht en 1/2 bunder) voor 24 pattacons + een hypotheek van fl.100,- (uit Notarissen Maaseik).

Schepenbank Linne proces Franciscus Mestrom

Proces
In de jaren 1694-1695 is zijn vrouw Hendrickske Reuten in een proces verwikkeld met Jacobus van de Venne, uitgevochten voor de schepenbank van Linne. Jacob zou beloofd hebben met de zus van Hendricksken te trouwen en toen dit niet doorging heeft ze hem uitgescholden, een groot vergrijp in die tijd.

 

 

Cleger blijft ontkennen dat hij der gedaaghde suster oydtmael soude gedisfameert hebben ofte haer beloeft te trouwen. Ten tweede dat hij staende halt datte gedaagde hem soude hebben gescholden voor schelm .in sijns moeders buyck geboren. Ten derden dat hij poseert dat de gedaagde hem ten huyse van Reinier Neven met eenen quaeden opset soude gevolght ende onnuttelijk buyten defensie overvallen hebben. Ten vierden datte gedaagde hem verwijt dat hij cleger met haeren suster voor de geestelijcken rechter al in proces was ende meer dergelijcke positiën,dewelcke alle sijn erdacht ende vuytt den duym gesogen ende daeromme onmoegelijck in sulche recht gedaen kan worden

(schepenbank Linne, deel 5 invoernr 01.017)

Akkerland

Frans Mestrom had in het Cravelt een stuk akkerland van 129 roede en 9 voet van categorie 3, dat overging op zijn zoon Johannes. Verschuldigde belasting hierover was 13 stuijver.

Oppervlaktematen en grondkwaliteit volgens het bunderboek uit Linne in 1719:

  • 1 Bunder of boender (B) is vergelijkbaar met 1 HA en is 450 roeden.
  • 1 Morgen (M) is 150 roeden en dus 1/3 HA
  • 1 Roede (R) is 10 voet en dus ongeveer 22 M2

De grondkwaliteit wordt beoordeeld in categorie 1, 2 of 3 waarbij 1 de beste grond is.

In den Swaren schat ofte prima classe worden gestelt alle gronden gelegen in dÓosderVelt. Alle de wei en ackerlandt gelegen in de LinnerWaerdt en ’t Waerdje gelijk oock Nicodemus Grindt zijn gestelt in swaren schat ofte prima classe. In de lichten Schatt ofte tertia classe zijn gestelt alle landerijen van beide deelen van Cravelt. In den tweede classis middel ofte Vrijdhoffs worden gestelt voorders alle de overighe gronden.”

Jaarlijks te betalen grondbelasting per Morgen:

  • Classe 1 2 gulden 12 stuijver Brabants.
  • Classe 2 1 gulden 14 stuijver 10 deniers Brabants.
  • Classe 3 17 stuijver 6 deniers Brabants

Hieronder de stamboom van de stam Linne met als stamvader Franciscus, overleden in 1726. Bovenstaande informatie en de inhoud van de stamboom is afkomstig van Jos Mestrom, die tot deze stam behoort. Hij heeft ook een hypothese opgezet om de stam Linne en Maasbracht bij elkaar te brengen via een nog niet gevonden oerstamvader Johannes. Daarover meer in een volgend bericht.

Of klik hier voor een rechtstreekse link in een nieuw tabblad.

Klik op de buttons voor de diverse andere takken van de familie Mestrom/Mestrum/Mesterom stamboom. Je kunt op de pagina waar je terecht komt ook naar de andere stammen en de hoofdpagina van de stamboom. Om hier terug te komen gebruik je de “Toon vorige pagina”-knop van je browser.

Alle stammen Stam A Maasbracht Stam B Venlo Stam C België Stam Linne Stam Montfort Stam Keulen