Toen Jos Mestrom rond Kerstmis 1990 alle families Mest(e)rom Mestrum uit de grensstreek (Duitsland) aanschreef om gegevens te verkrijgen voor een eventuele stamboom, leverde dat diverse reacties op. Zo kreeg hij van Ferdi Mestrum uit Keulen een brief waarin hij vertelde dat er al generaties lang verschillende Mestrums woonden die onderling familie van elkaar waren. De relatie met de familie Mestrom uit onze streken lag voor hem echter niet voor de hand daar nooit iemand iets over “Hollandse afkomst” had gezegd.

Als hij in de “Vorruhestand” was zou hij zich eens met dat onderwerp bezig houden. Nu ontbrak hem de tijd hoewel de familiegeschiedenis wel zijn interesse had.

Wat schetst de verbazing van Jos toen hij 7 jaar later in 1997 antwoord kreeg in de vorm van een  uitgebreide stamboom die terugging tot 1705.

De relatie met de Maasbrachtse Mestroms was er dus wel degelijk want de oerstamvader van de Keulse Mestrums was ene Joannes Mestrum komende van Maasbracht bij Roermond.

Huwelijksakte Joannes Mestrum

Dit bleek uit een document van de stad Neuss waar Joannes in 1705 de Burgereed aflegde en zodoende inwoner van deze stad werd. Hij had zich kennelijk het vak van kuiper eigen gemaakt daar hij als “Fassbinder” werd ingeschreven. Net als nu moest men toen ook al kunnen aantonen dat je een middel van bestaan had voordat je als burger van de stad toegelaten werd.

Om Joannes in de geschiedenis te kunnen plaatsen moeten we eerst een stukje stamboom laten volgen.

De eerste Mestrom waarvan sprake is in de kerkregisters van Maasbracht is ook een Joannes. Deze Joannes was meer dan 40 jaar koster te Maasbracht getuige het bericht in het kerkregister waarin ook vermeld wordt dat hij in de kerk onder de toren begraven werd. Dit was in de regel voorbehouden aan personen met enig aanzien. Hij werd begraven op 22 maart 1682.

Hij was gehuwd met Catharina Nijsten, overleden te Maasbracht op 24 december 1679. Ook zij was al in de kerk onder de toren begraven.

De kinderen uit dit huwelijk geboren te Maasbracht die we konden achterhalen zijn:

Jacobus   25-10-1644  stichter van stam Maasbracht (A)
Petrus      1-3-1647      stichter van stam Venlo (B)
Joannes                        stichter van stam België (C)
Franciscus                   stichter van deze Keulse  tak

ad 4 : Franciscus overleden te Maasbracht op 20-3-1716 huwt met Amalia (Ummelke) Witten overleden  Maasbracht 3-9-1720.

Zij kregen voor zover na te gaan 3 kinderen die te Maasbracht werden gevormd:

– Anna op 11-6-1684 gevormd
– Lambertus 30-5-1689 gevormd, overleden Maasbracht 18-1-1695
– Joannes 11-5-1693 gevormd. Van hem weten we ook de geboortedatum nl. 31-3-1680

Deze Joannes, kleinzoon dus van oerstamvader Joannes, de koster uit Maasbracht, vertrekt waarschijnlijk in 1705 of mogelijk al eerder naar Neuss waar hij op 2 oktober 1705 de burgereed aflegt. Hij huwt daar op 19-7-1705 met Catharina Steinwartz geb. Neuss 29-3-1684 als dochter van Jacobus Steinwartz en Luffardis Brewer. Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren en de tak Mestrum voortgezet.

Of klik hier voor een rechtstreekse link in een nieuw tabblad.

Klik op de buttons voor de diverse andere takken van de familie Mestrom/Mestrum stamboom.

Stam A Maasbracht Stam B VenloStam C België Stam Linne Stam Montfort Stam Keulen