Register Sectie B blad 10

Percelen, kaartjes en registers
In een eerder bericht liet ik al een overzicht en kaartjes zien van de landbouwers in Maasbracht en Montfort. Maar ook in Linne had de familie Mestrom-Mestrum grond. Ook hier hebben we uiteraard de kaartjes van het kadaster van rond 1820 met de percelen er weer bij gezocht en in de registers de nummers en namen van die percelen.

Hiernaast zie je een voorbeeld van een registerblad van Linne tussen 1811-1832 van het kadaster. Zoals je kunt zien is de naam van het perceel genoteerd, de gegevens van de eigenaar, de soort van het perceel en de kwaliteit (van 1 tot 5, waarbij 5 de beste kwaliteit was), de grootte in roedes en el en de belasting in guldens die jaarlijks betaald diende te worden.

 

Kaart van Linne rond 1820
Hieronder zie je de kaart van Linne zo rond 1820. En boven het bericht zie je een voorbeeld van een ingekleurd kaartje met de namen van de eigenaren.

Linne rond 1820


Grondeigenaren

Er waren in Linne 7 grondeigenaren. Zij hadden gezamenlijk 37 percelen met een totale grootte van 71450 m2. Hiervoor betaalden ze jaarlijk samen 94,62 in guldens. Theodorus uit Linne was de grootste grondbezitter. Hieronder vind je een pdf document waarin alle percelen en eigenaren staan met de plaatselijke naam van de sectie en het sectienummer. Als je op de voornaam klikt ga je naar de stamboom naar die bewuste persoon en kun je dus de kaartjes zien met de percelen en de registers.